img1.gif

Velkommen til
Kalundborg Flygtninge Netværk

Forside

Billeder

Bestyrelsen

Aktiviteter

Nyheder

  

Frivillig

For at opnå visse rettigheder - bl.a. af økonomisk art - er vi organiseret som en forening. Derfor forventer vi at de frivillige er medlem af foreningen. Vi har et meget rimeligt kontingent, som besluttes hvert år på generalforsamlingen. Herunder uddrag fra vedtægterne:

(§ 3 Medlemskab
Stk. 1. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, der tilslutter sig foreningens formål, betaler kontingent og som vil deltage aktivt i frivilligarbejdet
.
)


Som frivillig kommer du til at indgå i en gruppe, der vil hjælpe dig med at komme ind i arbejdet og støtte dig, hvis du får brug for det. Du indgår i et samarbejde, hvor du skal overholde aftaler, fx har du tavshedspligt, og du forpligter dig til at tage ansvar for de fælles opgaver og til at samarbejdet fungerer.
Vi holder lektiecafé i Frivillighuset i Kalundborg, hvor du indgår i et team på aftalte tider.
I Gørlev er der kontaktformidling, hvor man sammen med familier aftaler, hvornår man ses.
Der er mulighed for at komme på introduktionskursus arrangeret af Dansk Flygtningehjælp, hvor man kan lære om Dansk Flygtningehjælps arbejde og snakke med frivillige fra hele landet. Derudover tilbyder Dansk Flygtningehjælp kurser i sprogtræning, lektiehjælp til voksne og børn og meget mere, så du kan blive klædt godt på til opgaven.
I hele kommunen har vi frivillige der arbejder med at støtte og hjælpe vore nye danskere med at forstå samfundet, så hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet i Kalundborg Flygtninge Netværk og hvad der foregår i dit nærområde, så kan du kontakte en af personerne som står på forsiden.